Modeling and Sliding Mode Control for Chaotic Yawing Phenomenon of Large Oil Tanker
ZHANG Xianku, HAN Xu
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (1): 40 -47 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2019.104