Coupled Dynamic Response on a 6 MW Spar-Type Floating Offshore Wind Turbine Under Extreme Conditions
YANG Jie, HE Yanping, MENG Long, ZHAO Yongsheng, WU Haoyu
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (1): 21 -31 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2019.140