Numerical Wave Simulation Using Geometrical VOF Method Based on OpenFOAM
TIAN Kang, ZHANG Yao, LI Jinlong, ZHANG Xinshu, YOU Yunxiang
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (1): 1 -10 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2020.99.015