Equation for Soil Shrinkage Curve of Clay Considering Soil-Water Adsorption Effect
CHEN Pan, XIANG Rui, WEI Xiaoqi, WEI Changfu, WANG Jili
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2020, (8): 866 -872 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2019.106