Simplified Procedure for Seismic Response Analysis of the Latticed Arch Under Bi-Directional Earthquake Excitations
QU Yang, LUO Yongfeng, ZHU Zhaochen, HUANG Qinglong
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2020, (4): 387 -396 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2020.04.007