Modification of Human Body Size in Human Factor Analysis of Main Control Room of Nuclear Power Plant
ZHOU Mao,LIU Mingming,LIU Quandong,LIU Guanrong,LI Yutong,YANG Wei
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2019, (Sup.1): 17 -23 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2019.S1.004