Prediction and Visualization of Crack Width for the Prototype Test on Special-Shaped Shield Segments
ZHU Yeting,ZHU Yanfei,ZHANG Zixin,ZHUANG Qianwei,ZHENG Yifeng
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2019, (10): 1259 -1268 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2019.10.016