Numerical Investigation of Three-Layer Liquid Sloshing in a Rectangular Tank
LIU Dongxi,ZHUANG Suguo,WANG Jin,YOU Yunxiang
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2019, (8): 952 -956 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2019.08.009