Crack Life Evaluation of Flywheel for Canned Main Pump
LIU Bingyi,ZHANG Jige,WANG Dezhong,LI Bin
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2019, (3): 315 -320 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2019.03.008