A Similar Duplicate Record Detection Algorithm for Big Data Based on MapReduce
SONG Renjie1,YU Tong1,CHEN Yuhong2,CHEN Yuyang2,XIA Bin2
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2018, (2): 214 -221 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2018.02.014