A Reconstruction Algorithm for Speech Compressive Sensing Using Structural Features
JIA Xiaoli,JIANG Xiaobo,JIANG Sanxin,LIU Peilin
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2017, (9): 1111 -1116 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2017.09.014