Acquisition Algorithm Combining Parallel Code Phase with FractalReconstruction of TMBOC Modulation Signal
ZHANG Tianqi,YAN Zhenhua,OU Xudong,QIAN Wenrui
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2016, (05): 782 -787 .