Analysis of Load Capacity Behaviors of Steel Fiber Reinforced Concrete Piles Through Model Tests
OUYANG Fang, ZHANG Jianjing, DENG Xiaoning, HAN Jianwei, BI Junwei, DU Lin
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2016, (03): 364 -369 .