Analysis of Effect of InPlane and Transverse Loads on Static Performance of Plates
LIU Degui, ZHOU Shijun, WANG Ning, YAO Yong
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2016, (03): 336 -344 .