Green’s Function of Internal Waves in Uniformly Stratified Fluid
ZHU Renchuan1,GAO Yang1,MIAO Guoping1,YAO Zhichong2
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2016, (02): 265 -271 .