Vibration Characteristics of Cochlear Basilar Membrane in Guinea Pig
TA Na1,XU Lifu1,RAO Zhushi1,HUANG Xinsheng2,ZHOU Lei2
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2016, (02): 200 -203 .