Buckling Analysis and Experiment of Cantilever ThinWalled Lenticular CFRP Space Boom
CAI Qiyao1,CHEN Wujun1,ZHANG Daxu1,PENG Fujun2,FANG Guangqiang2
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2016, (01): 145 -151 .