Determination of Soil Parameters for Numerical Simulation of an Excavation
ZHAO Xiangshan, CHEN Jinjian, HUANG Zhonghui, WANG Jianhua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2016, (01): 1 -7 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2016.01.001