Development and Application of a Triaxial Model Test System for Pile-Soil Interface
WU Jun-jie, LIU Shuai-jun, CHEN Jin-jian, WANG Jian-hua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2014, (11): 1523 -1527,1535 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2014.11.004