Dynamic Response of the Sandy Seabed to Combined Wave and Current Loading
CUI Song, ZHENG Dong-sheng, YE Guan-lin, XIA Xiao-he, WANG Jian -hua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2012, (10): 1553 -1557 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2012.10.004