Effect of Channel-Type Transport Technology of Earthwork on the Deformation of Top-Down Deep Foundation Pit
LIU Ying-jing, CHEN Jin-jian, WANG Jian-hua, XU An-jun, LI Yao-liang
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2012, (01): 89 -93 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2012.01.019