Dynamic Modeling of Underground Structure Based on Viscoelastic Boundaries under Construction Vibration
YU Hai-tao, YUAN Yong, ZHU Yi-min, WANG Jian-hua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2012, (01): 64 -68 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2012.01.014