Numerical Simulation of Wind Loading Shape Coefficient  on a New Airport Terminal
CHEN Xiang-Qiao, TU Jia-Huang, ZHOU Dai, ZHU Zhong-Yi, QIN Kai
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2011, (04): 517 -522 .