Calculation of HighPrecision Pseudocritical Temperatures for Transcritical Transient Analysis
FU Sheng-Wei, ZHOU Chong, YANG Yan-Hua, CHENG Xu
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2011, (03): 413 -417 .