Adaptive Consensus Fusion Estimation for Mobile Sensor Networks
Wang-Lin, ZHANG Guo-Zhong, ZHU Hua-Yong, SHEN Lin-Cheng
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2011, (03): 383 -0387 .