Frequency Planning in RelayAided Cellular Network
LIN Yi-Ru-1, GUO Jia-1, LUO Han-Wen-1, ZHOU Xiao-Lin-2
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2011, (03): 336 -0339 .