A Relay Scheduling Algorithm in DualHop Wireless Networks
Zhang-Yu, LUO Han-Wen, ZHOU Xiao-Lin
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2011, (03): 331 -0335 .