Numerical Analysis of Pumping-recovery Tests Performed on a Transverse Isotropic Circular Excavation
HUANG Kai-yong, ZHOU Xiang-lian, WANG Jian-hua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2013, (06): 851 -855 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2013.06.001