Bearing Mechanism and Calculation Method of Screw Pile
LI Cheng-wei, CHEN Jin-jian, WU Qiong, XIA Xiao-he, WANG Jian-hua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2010, (06): 726 -730 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2010.06.002