Energy Consumption Analysis and Improvement Strategy for ClusterHead Rotation in Wireless Sensor Networks
DENG Han-Lin, LI Lei, HUANG He-Qing, YUAN Xiao-Bing, WANG Ying-Guan
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2011, (03): 321 -0326 .