Adaptive limited feedback for MUMIMO system
WU Youlong,LUO Hanwen,LIU Wei,DING Ming,Wang Hailong
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2011, (03): 313 -0320 .