Natural Element Method for Biot Plane Consolidation Analysis
CHU Yan-biao, WANG Jian-hua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2008, (11): 1880 -1883,1887 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2008.11.028