Research of Scalability of the Belt-Type Sensor Networks
XU Zhi-guang1 (徐志广), ZHU Lei-ji1 (朱磊基), SHI Yu-song1 (施玉松), JIANG hua2 (姜华)
Journal of shanghai Jiaotong University (Science) . 2012, (2): 237 -240 .  DOI: 10.1007/s12204-012-1259-z