Indirect-Inversion Algorithm via Precise Integration for Ill-Conditioned Matrix in Ambiguity Resolution
ZHAO Fang, SUN Jin, ZHAO Jianjun, YANG Libin
Indirect-Inversion Algorithm via Precise Integration for Ill-Conditioned Matrix in Ambiguity Resolution
ZHAO Fang, SUN Jin, ZHAO Jianjun, YANG Libin
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2020, (6): 762 -768 .  DOI: 10.1007/s12204-020-2200-5