[an error occurred while processing this directive]
坞墙组合钢板桩锈蚀损伤应力分析
田吟雪1(), 金国龙1, 王勇1, 李华梅1, 周东荣2, 戴青2, 朱小东2, 唐继蔚2
Analysis of Corrosion Damage Stress of Composite Steel Sheet Pile for Dock Wall
TIAN Yinxue1(), JIN Guolong1, WANG Yong1, LI Huamei1, ZHOU Dongrong2, DAI Qing2, ZHU Xiaodong2, TANG Jiwei2

图6. 船坞与土体整体变形网格

Fig.6. Overall deformation grid of dock and soil