Strength Properties of Saturated Sand-Structure Interface by Triaxial Test Method
LIU Shiao, LIAO Chencong, CHEN Jinjian, YE Guanlin, XIA Xiaohe
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (11): 1371 -1379 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2020.299