3-D FEM Analysis on Prefabricated Segment Joints of Shield Tunnel
ZHANG Hou-mei, ZHANG Zheng-lin, WANG Jian-hua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2003, (04): 566 -569 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2003.04.023