Influence of Intermediate Principal Stress on the Ultimate Bearing Capacity of Foundation
ZHOU Xiao-ping, WANG Jian-hua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2003, (04): 552 -555 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2003.04.020