Steady Dynamic Response of Saturated Soil under Nonaxisymmetrical Load Considering Velocity of Liquid
ZHANG Zheng-lin, GAO Shao-wu, WANG Jian-hua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2004, (06): 947 -951 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2004.06.022