Numerical Analysis on the Bearing Capacity of Post-grouting Bored Pile under Vertical Load
HUANG Ji-long, CHEN Jin-jian, WANG Jian-hua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2006, (12): 2122 -2125 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2006.12.023