The Compression Behavior of Large Diameter Glass Reinforced Plastic Mortar Pipe for Pipe-Jacking
GU Yang, HUANG Jin-ming, CHEN Jin-jian, WANG Jian-hua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2009, (02): 178 -181 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2009.02.005