Effective Stress Analysis of Earthquake Induced Liquefaction of Dam Foundation under Different Water Table in Reservoir
XIA Zhi-fan, YE Guan-lin, WANG Jian-hua, YE Bin, ZHANG Feng
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2009, (02): 173 -177 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2009.02.004