Multi-Objective Optimization of Three-Column Semi-Submersible Platforms Based on Surrogate Models
QIU Wenzhen, SONG Xingyu, ZHANG Xinshu
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (1): 11 -20 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2019.087