Equivalent Static Wind Loads on LargeSpan Arched Structures
MA Ning, WANG Xun, HONG Ronghua, ZHOU Dai, LI Fangfei, MA Jin
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2016, (03): 317 -323 .