Behavior of Resisting Soil Behind a Circular Caisson Well with Large Jacking Force
ZHU Long, XU Zhen, BAI Zhan-wei, CHEN Jin-jian, WANG Jian-hua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2014, (11): 1510 -1516 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2014.11.002