Movement of Tunnel between Two Adjacent Concurrent Excavations
ZHANG Kang-han, CHEN Jin-jian, WANG Jian-hua, DU Yi
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2013, (10): 1537 -1541 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2013.10.009