FEM Analysis on the Buckling of a Long Steel Jacking Pipe
CHEN Nan, CHEN Jin-jian, XIA Xiao-he, WANG Jian-hua, ZHONG Jun-bin
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2012, (05): 832 -836 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2012.05.031