Analysis on Performance of Large Diameter Concrete Jacking Pipe
LEI Han, CHEN Jin-jian, WANG Jian-hua, ZHU Xiong
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2011, (10): 1493 -1497 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2011.10.015