Design and Strength Analysis of Porous Titanium Scaffold
WANG Chunxiao,LI Xiang,LUO Yun
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2016, (02): 165 -168 .