Deformation Characteristics of Deep Excavations for Metro Stations in Shanghai Soft Soil Deposits
DING Yong-chun, WANG Jian-hua, XU Zhong-hua, CHEN Jin-jian
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2008, (11): 1871 -1875 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2008.11.026